Péče o normální i rizikové těhotenství

první vyšetření v poradně pro těhotné zahrnuje pohovor s těhotnou k zjištění případného předpokládaného vyššího rizika v graviditě, dále vyšetření pochvy v tzv. zrcadlech zejmána k detekci případného poševního zánětu, který bývá u gravidních žen daleko čstější než u negradidních vzhledem ke změnám hormobńálního stavu. Dále se provádí palpační bimanuální vyšetření jedním či dvěma prsty pravé ruky zavedenými do pochvy a prsty ruky levé kterými se provádí protitlak přes břišní stěnu. Nedílnou součástí je ultrazvukové vyšetření. V závislosti na rozlišovací schopnosti použitého ultrazvukového přístroje lze detekovat většinou graviditu od cca 3 týdne od zahnízdění do stěny uteru, tedy cca od 7mi dnů zpoždění menzes.

Na základě tohoto prvního vyšetření zařadí lékař těhotnou orientačně do některé ze 3 skupin rizikovosti, s rizikem malý, středním nebo vysokým, od čehož se poté vyvíjí další péče.

Těhotné s malým běžným rizikem

Jsou to ženy bez rizikových faktorů,s normálními klinickými i laboratorními výsledky vyšetření v průběhu gravidity. Návštěvy těhotenské poradny probíhají v intervalech 3 až 5ti týdnů až do 36 týdne gravidity. Od 37 týdne gravidity 1x týdně,neboť je to období obecně zvýšeného rizika.

Těhotné se středním případně s vysokým rizikem

Kontrolní vyšetření se provádějí v individuálních intervalech dle aktuálního zdravotního stavu.

Recepce

Vyšetření prováděná v těhotenské poradně

 • anemnestický pohovor s pacientkou k určení míry rizik
 • bimanuální vaginální vyšetření
 • pohledové vyšetření těhotné
 • určení hmotnosti těhotné
 • změření krevního tlaku
 • detekce známek vitality plodu /od cca 6 týdne gravidity na ultrazvuku detekovatelná akce srdeční, v pozdějších fázích gravidity lze detekovat takzvané ozvy plodu, jejich frekvenci/
 • komplexní prenatální vyšetření do 14 týdne/laboratorní, ultrazvukové .tzv NTTplus test/. Těhotná by měla být obeznámena s možnostmi nzáchytu nejčastějších vývojových vad dítěte/morfologických i chromozonálních/.
 • ultrazvukové vyšetření ve 20 až 22 týdnu gravidity
 • orální glukozotoleranční test v rozmezí 24 až 28 týdne gravidity
 • profylaxe RhD aloimunizace i RhD negativních žen ve 27.28. týdnu gravidity
 • ultrazvukové vyšertření ve 30.-32. týdnu gravidity
 • detekce streptokokové infekce skupiny B v 35.-38. týdnu gravidity
 • kardiotokografický nonstress test od 38.týdne gravidity.