Syndrom náhleho úmrtí novorozence

Zkratka S.I.D.S. z anglického „Sudden infant death syndrom“ je do češtiny překládána jako „Syndrom náhlého úmrtí kojenců“. SIDS je zákeřný jev, při kterém se neobjevují žádné příznaky. Zdravé dítě může klidně spát, avšak náhle se mu ve spánku zastaví dech a může zemřít. Ani dnes v době moderního zdravotnictví se nepodařilo odhalit příčiny, proč SIDS vzniká a jak mu lze předcházet.Existuje jen řada teorií, které se shodují na tzv. rizikových faktorech, jež pravděpodobnost vzniku sids zvyšují. SIDS ohrožuje všechny děti od narození do cca l roku věku dítěte.

Riziko

Riziko vzniku SIDS se dle názoru odborníků zvyšuje, pokud má dítě nějaké obtíže, nejčastěji zánět dýchacích cest nebo trávícího ústrojí, zvýšenou teplotu či jiné oslabení v důsledku nemoci. Pro starší dítě by tyto obtíže nepředstavovali velké riziko. U malého dítěte,které nemá ještě zcela vyvinutý imunitní systém jsou velkou zátěží pro tak malý organismus a dítě hodně vysilují. Výsledkem toho může být zástava dechu dítěte. Další příčinou vzniku SIDS může být iá nezralá nervová soustavači vrozené srdeční vady. SIDS tedy může postihnout každé dítě bez rozdílu pohlaví do cca 1 roku věku dítěte.

Příčiny

Jeden z výzkumů uvádí, že děti postižené SIDS mají nedostatek mozkových buněk, které jsou zodpovědné za varování organismu dítěte v případě že nemá dostatek kyslíku. Jako hlavní příčina náhlých úmrtí kojenců se uvádí spaní na bříšku. 80% dětí postižených SIDS umírá ve spánku. Nepatrně větší pravděpodobnost vzniku SIDS je u chlapců než u děvčátek.

Recepce

Monitory pohybu dechu dítěte

Jedinou účinnou prevencí před úmrtím dítěte postiženého SIDS je dopodus používání monitoru pohybu dechu dítěte. Monitory pohybu dechu dítěte jsou běžně používané na novorozeneckých dětských a neonatologických odděleních nemocnic a doporučuje se jejich používání i doma, po návratu z porodnice.

Rizikové faktoryzvyšujícáí púravděpodobnost vzniku SIDS:

 1. Kouření matky v těhotenství
 2. Sexuálně přenosné nemoci
 3. Drogová závislost matky
 4. Nedostatečná výživa matky
 5. Cěk dítěte /nejrizikovější 2-4 měsíc/
 6. Zimní období,chladné klima
 7. Přehřívání dítěte
 8. Nízký věkmatky /16-17let/
 9. Krátký odstup opd předchozí gravidity
 10. Infekční onemocnění /i pouhá rýma/
 11. Uměle vyvolaný porod
 12. Infekce močových cest v těhotenství
 13. Extremně nízký krevní tlak
 14. Nedostatečná prenatální péče
 15. Nízká porodní hmotnost pod 2500g
 16. Přenášené těhotenství
 17. Porod před 37.týdnem gravidity
 18. Děti s poruchami imunity
 19. Časté zvracení
 20. Zvýšené pocení hlavičky dítěte
 21. Mužské pohlaví
 22. Spánek kojence na bříšku
 23. Chudokkrevnost /anémie/