Očkování

V našem centru provádíme očkování proti rakovině děložního čípku od 15 let.

Očkování proti rakovině cervixu je výrazným průlomem v prevenci rakoviny děložního čípku a nepříjemných genitálních bradavic. Aplikují se celkem 3 injekce do svalu/buď hýžďový sval nebo rameno/ v průběhu 6 měsíců. Tato aplikace prokazatelně chrání proti onemocnění lidskými papilomaviry. Ochrana se týká zejména genotypů 6,11,16,18,přičemž zejména genotypy 16 a 18 jsou důvodem vzniku více jak 70 procent rakoviny děložního čípku.

Kdy očkovat

V našem centru očkujeme pouze dívky a ženy starší 15 let. Ideální je provést očkování před začátkem pohlavního života. Běžně se očkují i ženy, které již mají pohlavní styk. V tomto případě je nutné provést před očkováním cytologický stěr z děložního čípku. Je možné též provést tzv. COBAS test, kterým lze zjistit typy virů, jejichž je pacientka nositelem a jejich takzvaný onkogenní potenciál/jaká je pravděpodobnost že mohou v delším časovém horizontu skutečně způsobit vznik rakoviny.

Kdy neočkovat

Očkování není vhodné aplikovat v době těhotenství.V průběhu kojení je již očkování možné provést.Vakcinaci není rovněž vhodné provádět v období jakéhokoliv akutního onemocnění .Přímo v den aplikace se rovněž nedoporučuje nadměrná fyzická zátěž,návštěva solária, sauny ani požití alkoholických nápojů ve větším množství.Odstup od jakéhokoli jiného očkování by měl být minimálně 14 dnů.V době očkování není rovněž příliš vhodné mít nasazena antibiotika.

Recepce

Jaká je pravděpodobnost vzniku rakoviny čípku

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět.Záleží především na typu viru jakým se žena nakazila/ stupni jeho onkogenního potenciálu/ a imunitním systému daného jedince.Ke změnám v buňkách čípku dochází po prvotní infekci postupně a tyto změny se mohou v rakovinu vyvinout až po mnoha letech.Žena se často nakazí velmi mladá,poté je mnoho roků přenašečem a teprve poté se u ní rakovina vyvine.

Do jaké míry očkování chrání

Žádné očkování není 100% ochranou.Nejlepším přístupem je kombinace očkování,preventivních gynekologických prohlídek a zdravého životního stylu zejména s omezením promiskuity,tedy častého střídání partnerů.

Další fakta

Výzkumy bylo zjištěno že identické papilomaviry které způsobují rakovinu čípku způsobují i velké procento takzvaných rakovin orofaciální oblasti,zejména hrtanu.Provedené očkování je tedy jistou ochranou i v tomto směru.

Cervarix nebo silgard

Vakcina silgard oproti vakcině cervarix navíc částečně chrání proti HPV 6 a 11 ,které mohou způsobit vznik genitálních bradavic.

Vakcina cervarix chrání pouze proti rakovině děložního čípku,avšak podle posledních studií díky inovativní nosné pomocné látce /tzv ASO4 komplex/fosfolipid absorbovaný na oxid hlinitý/dosahuje vyšší imunitní odpovědi organismu.Vzniká tzv cross protektivita,neboli zkřížená ochrana proti ještě dalším rizikovým typům HPV s orogenním potenciálem.Používání tohoto typu vakciny proto v našem centru převažuje.

Doporučení české gynekologicko porodnické společnosti k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerozou děložního hrdla

Vakcinace proti rakovině děložního čípku byla uvedena v naší zemi do praxe v roce 2007.Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky.Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.

Vakciny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím ,které imunitnímu dozoru unikají.Efektivita vakcinace je neustále ověřována.Vakciny nejsou terapeutické, tedy s největší pravděpodobností nemají léčebný efekt.

Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním potenciálem ,zjištěným screeningem/preventivním vyšetřením/,se obvykle provádí excisní metodou.Až ve 30 procentech však jde o vícenásobné infekce různými typy virů HPV.

Exscizní ošetření nemusí tedy být úplnou eradikací infekce,jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání infekci virem téhož nebo jiného typu.

Navíc byla prokázána účinnost vakciny proti některým HPV asociovaným lézím celého anogenitálního traltu a teké lokalitách extragenitálních /hrtan,orofaciální oblast/.

Vedlejší účinky vakcinace ,neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami,jsou statisticky a biologicky zanedbatelné.Námitky z posledních 15ti let,týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín,náleží do říše mýtů.

Je velmi žádoucí změnit postoje žen po exscizních ošetřeních/konizacích/ i postoje ambulantních specialistů,kteří buď spoléhají na trvalý výsledek exscize nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen dříve infikovaných.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancerozou děložního hrdla.Vakcinu lze aplikovat před ošetřením i po něm.