Ultrazvuk

Princip ultrazvukového vyšetření je založen na průniku ultrazvuku do tkání a odrazu od tkání s větší zvukovou hustotou. Jedná se o zvuk s frekvencí nad 20000 hertzů, tedy nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem. Historie ultrazvukové diagnostiky v českém lékařství je po Velké Británii a Rakousku jedna z nejdelších v Evropě. Zejména v gynekologii a porodnictví má ultrazvuková diagnostika výsadní postavení. Je tomu tak proto, že na rozdíl od působení rentgenových paprsků nejsou ultrazvukové vlny prakticky vůbec nebezpečné pro buňky a z nich složené tkáně.

Při provádění ultrazvukového vyšetřování jsou ultrazvukové vlny vysílány sondou přiloženou na tělo pacientky, prostupují tkání a od různých struktur v těle se odrážejí různou měrou. Od těchto struktur odražené vlny sonda opět přijímá a na základě těchto přijatých vln je vytvářen na monitoru obraz.

Nejčastěji je užíván tzv. dvourozměrný obraz/2b/, zachycující řez tělem v rovině vyslaných vln. Existují i přístroje schopné vytvořit trojrozměrný obraz/3d/. Je pak umožněn reálnější pohled na plod v děloze. Takzvaný 4d ultravuk pak je schopen zachytit trojrozměrné zobrazení miminka přímo v reálném čase, tedy v pohybu.

Před samotným ultrazvukovým vyšetřením je nutné aplikovat na pokožku speciální gel, který umožní vlastní přenos ultrazvukových vln. Vyšetřující lékař drží v ruce takzvanou ultrazvukovou sondu, která je vysílačem ultrazvukového vlnění a současně přijímačem od jednotlivých tkání odražených vln. Sonda je kabelem spojena s vlastním ultrazvukovým přístrojem, který přijaté informace počítačově zpracuje a na obrazovce zobrací ve formě lidským okem vnímatelného obrazu. Ultrazvuk je tedy schopen vytvářet řezy lidským tělem.

Recepce

Ultrazvuk lze tedy v gynekologii a porodnictví vyšetřovat vnitřní pohlavní orgány, eventuálně i další případně patologické struktury v malé pánvi, zhodnotit jejich tvar velikost i vzájemnou polohu. Diagnostikují se tak např.děložní myomy, cysty na vaječníku s různým obsahem,poloha vaječníků vzhledem k děloze, výška sliznice v děložní dutině, různé tumory a zánětlivá ložiska v malé pánvi. Lze detekovat i případný výpotek či krev v malé pánvi, která se nejčastěji objevuje v tzv. Douglasově prostou/nejníže uložené místo pánve za dělohou/.

Ultrazvukové vyšetřování v těhotenství

Ultrazvuk v graviditě je vyšetřovací metodou, která lékaři pomádá hodnotit průběh těhotenství. V začátcích těhotentsví nejpozději do 12 týdne se většinou používá vaginální ultrazvuková sonda. Je to v počátku gravidity výhodnější, neboť čím blíže se sonda dostane k vyšetřovaným orgánům, tím je obraz přesnější a realističtější. V pozdějších fázích gravidity/nad 12 týden/ je nutné použít takzvanou abdominální sondu, se kterou se vyšetřuje přes břicho. Ultrazvukového vyšetření se není třeba obávat. Je zcela nebolestivé a mnoha klinickými zkouškami byla prokázána jeho absolutní bezpečnost pro matku i plod.

Kdy se ultrazvuk v těhotenství provádí

Při prvním ultrazvuku je zhruba v 6-7 týdnu ověřeno těhotenství. Druhý ultrazvuk se provádí v 11. – 14.týdnu za účelem zachycení případného rizika vývojových vad a stáří plodu. Třetí vyšetření nse provádí v rozmezí 19. – 23. týdne těhotenství .Jde opět o velmi důkladnou kontrolu plodu a detekci případných vývojových vad. Poslední ultrazvuk provádí lékař v rozmezí 30. – 32. týdne gravidity. Toto vyšetření složí především kke zjištění polohy plodu, jeho gestačního stáří případně přibližné váhy, dále polohy placenty a množství plodové vody.

Kromě toho může žena podstoupit v průběhu gravidity i další ultrazvuky a to buď z důvodů zdravotních/průběžná kontrola růstu plodu, kontrola předčasného otevírání porodních cest atd./, tak z důvodů nezdravotních /případná fotodokumentace či videodokumentace na přání matky/.