Porod

Co s sebou do porodnice

Věci do porodnice je vhodné mít nachystané dopředu, raději již od 34. týdne gravidity. K začátku porodu může někdy dojít zcela nečekaně mnohem dříve a to může vést k tomu, že se pak na spoustu věcí zapomene.

Co všechno budete potřebovat pro sebe:

 • doklady (doklad pojištění u vaší zdravotní pojišťovny, těhotenskou průkazku, oddací list nebo rodný list otce dítěte, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti).
 • prohlášení o jméně
 • vhodné jsou i jednorázové kalhotky, vcelku jedno od které firmy, lze je koupi v kterékoliv lékarně.
 • dvě baleníporodnických vložek(jsou vatové bez lepící vrstvy)
 • dvě speciální kojící podprsenky s oddělitelnými košíčky)
 • prsní vložky složící k zachycení přebytečného mléka (vyrábějí se jednorázové ilátkové a bez problémů je koupítevkaždé drogerii)
 • přezůvky
 • noční košilku, případně župan
 • předměty osobní hygieny, zejména zubní artáček a pastu
 • případně láhev neperlivé vody
 • šampon,sprchový gel, případně vlastní jednorázové ručníky
 • hřeben, kosmetika
Recepce

Co všechno je zapotřebí pro miminko

O většinu vybavení se v tomto směru postará porodnice. Hlavní potřeby jsou jen tři:

 • balík jednorázových plenek
 • vlhčené kojenecké ubrousky
 • oblečení na cestu domů
 • A pro tatínka
 • o všechno se postará příslušná porodnice.

Jak poznám, že rodím

 • vaše bříško viditelně poklesne, protože miminko se sesune blíže k porodním cestám
 • dojde k odchodu takzvané hlenové zátky
 • v případě že dojde k odtoku plodové vody, signalizuje to většinou že brzy začne vlastní porod a je třeba se co nejdříve přesunout do porodnice.
 • pokud si nejste jistá, zda se opravdu jedná o plodovou vodu, vezměte s sebou na vyšetření použitou vložku, jejímž vyšetřením lékař vše zjistí
 • pokud máte častější a silnější kontrakce, měřte si rozestupy. Pokud budou pravidelně kratší než 15 minut a budou-li trvat déle než hodinu, je třeba se rovněž co nejrychleji přesunout do porodnice.

Příjem do porodnice

 • do porodnice můžete rovnou přijet,není třeba se objednávat.
 • při příjmu lékař zjistí digitálním vyšetřením nakolik se otevírají porodní cesty,provede většinou ultrazvukem kontrolu polohy plodu, placenty a velikosti miminka, natočí takzvaný kardiotokografický záznam akce srdeční plodu a aktivity děložní svaloviny.
 • vněkterých porodnicích dostanete k vyplnění porodní dotazník, kam zapíšete informace o tom, jak si přejete, aby byl váš porod veden (např. zda chcete nebo nechcete využít anestezii, zda souhlasíte s holením genitálií před porodem atd.)
 • pokud by byl porod rychlý a nebyl čas na vyplnění dotazníku, najde lékař vše potřebné v těhotenské průkazce, případně je možné po předchozí domluvě všechny údaje, které je možné vyplnit předem, a porodopis přinest již vyplněný.

Klyzma

 • očistné klyzma pomůže vyprázdnit stolicí naplněné tlusté střevo, které může snižovat kontrakce dělohy (nervový účinek) a bránit vedoucí části plodu vstupovat do pánve (mechanický účinek)
 • k provedení klyzmatu se přistupuje v první době porodní
 • po vyprázdnění tlustého střeva nedochází k nechtěnému úniku stolice ve druhé době porodní, kdy rodička s použitím břišního lisu tlačí. Pak nechtěný únik stolice je pro ženu velmi nepříjemný, zhoršuje její spolupráci se zdravotním personálem a představuje rovněž určité hygienické riziko.
 • některé rodičky klyzma odmítají, což však rozhodně z hlediska porodního mechanismu není dobře.

Holení

 • rozhodnutí o tom, zda se oholit či ne, je zcela na vás
 • kompletní holení není nutné, stačí odstranění chloupků voblasti hráze a konečníku
 • vpřípadě císařského řezu je však pubické oholení nutné, stejně jako oholení v oblasti břicha
 • díky oholení získá lékař čistou tkáň, kterou může vpřípadě nastřižení hráze či natržení snadněji sešít a rána se následně i lépe holí a snižuje se riziko infekce

Průběh porodu

První doba porodní „otevírací“

 • během této doby se rodidla začínají skutečně otevírat, žena cítí pravidelné děložní kontrakce a děložní hrdlo se postupně spotřebuje.
 • odtéká plodová voda (pokud se tak nestalo již s předstihem). Někdy lékař provedene protržení vaku blan sám,aby tak urychlil průběh porodu.
 • během první doby porodní žena nesmí jíst (v případě komplikací a nutnosti anestezie by plný žaludek mohl rodičce způsobit vážné zdravotní následky). Po domluvě s porodníkem je ale dovoleno po malých doušcích pít. Vždy se ale musí jednat o nápoje, které nezpůsobí překyselení žaludku.
 • vokamžiku zániku hrdla vznikne tzv. děložní branka, která se s postupujícím porodem bude zvětšovat. Zprvu bude propustná pro prst, poté pro dva prsty až na několik centimetrů. Ve chvíli, kdy je branka dělohy tzv. zašlá a její průměr činí zhruba 10–12 cm, končí první doba porodní
 • tato doba porodní trvá u prvorodiček vprůměru 8–12 hodin, u vícerodiček je kratší – 6–8 hodin
 • rodící žena by během první doby porodní neměla ležet na zádech. Tato poloha způsobuje, že těžká děloha vbřiše tlačí na velké cévy a může dojít ke snížení zásobení miminka kyslíkem. Leh na zádech také snižuje četnost děložních kontrakcí, což může prodlužovat dobu trvání porodu. Ideální je sedět, chodit nebo ležet na boku. Je-li to možné, využijte vanu či sprchu, což je příjemnější a pohodlnější.
 • vaše dítě je během první fáze stočené do klubíčka, hlavička je nad pánví a volně se pohybuje. Jakmile dojde k samotnému porodu, hlavička se díky kontrakcím natlačí do porodních cest. Bradičku má dítě na hrudníku tak, aby hlava procházela nejmenším průměrem. Dítě samotné při porodu nevyvíjí žádný pohyb, kterým by se aktivně posunovalo dál, veškeré síly vavolávají pouze kontrakce dělohy.
 • Lékař,případně porodní asistentka během první doby porodní sledují otevírání porodních cest a správného vstupu miminka do nich, srdeční ozvy dítěte, měří rodičce teplotu, tep a tlak

Druhá doba porodní

 • začíná úplným otevřením porodních cest a končí vypuzením dítěte z cest porodních.
 • druhá doba porodní trvá u žen, které rodí poprvé, nejčastěji od několika desítek minut do jedné hodiny. U žen, které již rodily, je tato doba o něco kratší.
 • i nadále pokračují dlouhé a bolestivékontrakce, které vytlačují dítě z dělohy. Kontrakce obvykle trvají 60–90 sekunda opakují se přibližně po 5 minutách.
 • matka musí být vtéto době velmi aktivní – cíleně vytlačovat dítě zdělohy, a to vždy, když ucítí stah dělohy a tlak na konečník. To rodičku přirozenou cestou nutí tlačit.
 • s každým zatlačením se dítě posouvá v porodních cestách o kousek dál.Lebeční kosti dítěte nejsou pevně srostlé a mohou se tedy při průchodu porodními cestami posunout a částečně překrýt. Dítě navíc hlavičkou i celým tělem rotuje, aby mohlo projít poměrně úzkým porodním kanálem.
 • po narození je dítěti odsáta tekutina z nosu a úst a je mu ustřižen a podvázán pupečník.

Třetí doba porodní

 • brzy po porodu dítěte se znovu objevují děložní kontrakce, tentokrát ale krátké a nepříliš bolestivé. Při nich se z děložní stěny odděluje placentaa spolu s plodovými obaly je po mírném zatlačení vypuzena ven z těla. Lékař poté ošetří případná poranění,ke kterým došlo v průběhu porodu.
 • děloha je po porodu tuhá, její horní okraj dosahuje zhruba k pupku. Nebolestivé děložní kontrakce pokračují i po vypuzení placenty. Tyto kontrakce napomáhají uzavřít cévy, které spojovaly placentu s děložní stěnou. Po porodu je žena ještě několik hodin sledována, protože pokud nejsou cévy zcela uzavřeny, může být ohrožena krvácením.
 • pokud je vše vpořádku jak smatkou, tak sdítětem, je dítě téměř bezprostředně po porodu přiloženo k prsu matky, což je velmi důležité pro vytvoření prvotních vazeb mezi nimi.

Nástřih hráze (Epiziotomie)

= chirurgický nástřih v oblasti hráze/region mezi pochvou a konečníkem/

 • smyslem tohoto nástřihu je zvětšení poševníhootvoru a ochrana před spontánním natržením v oblasti perinea
 • tento nástřih se provádí pouze ve 2.době porodní zásadně na vrcholu kontrakce,v okamžiku objevení hlavičky a jejího tleku na perineum, když dochází k maximálnímu roztažení hrdla dělohy. Střih se vede od pochvy v takovém úhlu aby nebyl zasažen konečník. Nejčsteji se provádí takzvaná mediolaterální epiziotomie
 • rána se poté sešije v kolální anestézii ihned po narození dítěte a vypuzení placenty.

Epidurální anestezie

O co se jedná

 • jedná se o lokální anestezii, která se podává rodičkám za účelem zmírnění bolesti. Vhodnost jejího použití značně záleží na prahu bolesti příslušné rodičky.
 • anestezie se podává injekčně speciální jehlou do epidurálního prostoru, který se nachází mezi míšními obaly a stěnou páteřního kanálu, místo vlastního vpichu je v regionu horní bederní páteře,vpich je veden do hloubky cca 4 – 7 cm, je to však velmi individuální.
 • tuto anestezii podává pouze anesteziolog
 • není zapotřebí se obávat, že by tento zárok zkomplikoval porod, případně ohrozil zdraví miminka.Dávka používaného anestetika je velmi nízká a nezpůsobuje útlum plodu.

Kdy se tento typ anestezie doporučuje

 • při císařském řezu
 • při jinak komplikovaném porodu
 • při vícečetných těhotenstvích
 • když má rodička nízký práh bolesti
 • při různých zdravotních problémech rodičky
 • zda využijete epidurální enestezii je věcí vašeho rozhodnutí. Je však nutné se rozhodnout včas a upovědomit lékaře. V průběhu porodu, když už se dítě nachází v porodních cestách je na toto rozhodnutí již pozdě.

Představuje epidurální anestezie určitá rizika

 • Nelze ji doporučit při poruše krevní srážlivosti, při porodu překotném, a při porodech alternativních/např do vody/
 • nelze provést při alergii na lokální anestetikum, případně při infekci v oblasti nutného vpichu.
 • určitou nevýhodou může být oslabení děložních kontrakcí, což může někdy vést k mírnému prodloužení trvání porodu.

Jak a kdy se epidurální anestezie podává

 • epidurál se podává při otevření branka na cca 4 – 6 cm
 • rodička se nachází v lehu na boku maximálně stočená a s maximálně vystrčenou bederní páteří. Lékař znecitliví kůži a podkoží a zavede speciální jehlu do páteřního kanálu. Rodička však cítí pouze mírný tlak. Do takto zavedené duté jehly se poté zavede vlastní katetr jímž se poté aplikuje samotná znecitlivující látka. Ta je pak v průběhu porodu postupně doplňována tak, aby rodička neměla bolesti, zároveň však musí cítit nohy aby mohla chodit.
 • celý proces zavedení trvá cca 10 minut a většinou je téměř bezbolestný.

Formulář o informovaném souhlasu s eopidurální anestezi je třeba vyplnit a přinést již předem.