Časté dotazy

Za jak dlouho může mít žena pohlavní styk po provedené interrupci?

Nejlepší je nemít pohlavní styk do další menstruace,nejméně však 14 dnů od mprovedení výkonu.Je také zakázáno plavaní a koupání ve vaně,vše z důvodu prevence zavlečení infekce.

Může mít žena pohlavní styk pokud se léčí pro zánětlivé onemocnění pochvy /výtok/?

Po celou dobu probíhající terapie by žena neměla mít pohlavní styk.V případě nedodržení tohoto postupu může dojít k rpodloužení doby léčby a její snížené efektivitě.

Kdy je nejvhodnější provést preventivní onkocytologické vyšetření?

Nejvhodnější termín k tomuto vyšetření je v první polovině menstruačního cyklu,tedy nejpozději do 10 dne od skončení menstruace.V dalších dnech lze samozřejmě provést vyšetření také ale stoupá procento hůře hodnotitelných výsledků.

Jak velké nebezpečí pro budoucí miminko hrozí v těhotenství když matka má Rh- a otec dítěte Rh+?

Za normálních okolností riziko pro plod je minimální.Preventivně se odebírá odběr na tzv.protilátky mezi 10.-16. týdnem gravidity.Další preventivní odběr pak následuje v rozmezí 32.-35.týdne těhotenství.V případě zvýšené hodnoty protilátek modešle lékař těhotnou na transfuzní oddělení k dalšímu podrobnějšímu sledování a testům.

Recepce

Má vůbec význam očkování proti HPV?

Odpověď lze nalézt na domovské stránce našeho portálu v sekci očkování.

Co dělat,když nedostane žena „měsíčky“?

Je vhodné vyčkat cca 3-5 dnů.Pokud se menzes nedostaví je vhodné navštívit gynekologa.Volně prodejné těhotenskén testy mají bohužel poměrně malou míru spolehlivosti a často ukazují falešně pozitivnmí i negativní výsledky.

Co v šechno se vyšetřuje v těhotenské poradně?

Po stanovení těhotenství je žena v pravidelných intervalech zvána do těhotenské poradny.
V každé poradně je prováděno pohledové vyšetření zevních rodidel,v případě potíží i prsou.Následuje pohledové vyšetření pochvy za pomocí tzv.zrcadel.Po tomto vyšetření se provádí bimanuální vyšetření vnitřních rodidel.Ve vyšších stadiiích gravidity se hodnotí zejmána délka a stupeň uzavření čípku/část dělohy zasahující do pochvy/.V případě zkracování čípku se může zvyšovat riziko potratu nebo předčasného porodu.Od cca 20.týdne gravidity lze měřit v případě podezření na zkracování délku čípku ultrazvukem, což je daleko více objektivní.

V každé poradně se kontroluje krevní tklak,váhový přírůstek,vyšetřuje se moč na přítomnost bílkovin a cukru.Nově dle posledního doporučení české gynekologicko porodnické společnosti má bát aplikována dávka imunoglobulinu.

Během těhotenství se provádí nejméně 3krát vyšetření ultrazvujem za účelem sledování růstu a vitality plodu,polohy placenty a množství plodové vody.Nejdůležitějším důvodem provádění ultrazvukové diagnostiky je odhalení případných vývojových vad plodu.

Termíny ultrazvukových vyšetření:

  • 12.-14.týden graviodity je možno provést sono vyšetření se zaměřením na takzvané nuchální projasnění v zátylku plodu /jeho rozšíření nad 4 mm bůže být spojeno s výskytem některých vývojových vad,např. Downova syndromu/.Toto vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
  • 18.-22.týden gravidity: propvádí se UZ se zaměřením na výskyt vrozených vývojových vad,proporcionalitu růstu,vyšetřuje se takzvané čtyřoddílové zobrazení srdeční/podrobné vyšetření srdečních předsíní a komor/,současně lze provést tzv.cervikometrii,tedy změření délky a posouzení uzavřenosti či stupně otevřenosti cervikálního kanálu,což je velmi důležité pro prevenci potratú a předčasných porodů.
  • 28.-32.týden gravidity, provádí se UTZ vyšetření se zaměřením na růst plodu,jeho polohu,případně váhu,polohu placenty,zda se nejedná o tzv. vcestnou placentu,která by mohla být důvodem k nutnosti provedení císařského řezu.

Další vyšetření prováděná v rámci těhotenské poradny:

  • 8.-12.týden gravidity, ženě je odebrána krev na krevní skupinu, protilátky,test na žlouteku,syfilis,HIV a krevní obraz
  • 15.-17.týdedn gravidity,ženě je odebrána krev na tzv, triple test neboli trojitý test.Jrdná se o preventivní test na výskyt vrozených vývojových vad.Rovněž se délka gravidity stanovuje pomocí sono vyšetření /není hrazeno pojišťovnami/.
  • 24.-28.týden gravidity,vyšetření na tzv gestační diabetes,což je diabetes projevující se pouze po přechodnou dobu v graviditě u žen s genetickou predispozicí k cukrovce.Provádí se tzv oGTT/orální glukosotoleranční test/.Dále se aplikuje dávka imunoglobulinu při Rh negativitě ´matky.
  • 28.-32.týden gravidity,odebírá se krev na krevní obraz,protilátky,,případně znova test na syfilis.Vystavuje se formulář „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“/tzv.mateřská dovolená/.
  • 35.-39.týden gravidity,provádí se stěr z pochvy na streptococcus agalactiae /bakterie,která je nejčastějším původcem plicních infekcí plodu/.
  • 38.-34.týden gravidity,provádějí se kardiotokografické záznamy srdeční akce plodu a aktivity děložní.

Jak často má žena absolvovat gynekologickou prohlídku

Preventivní prohlídka včetně onkologické cytologie a ultrazvuku má být provedena nejméně 1krát ročně.Při jakkoli zhoršeném výsledku se opakuje i v 3 měsíčních intervalech.Zejména u žen které ještě chtějí mít v budoucnu dítě by něla být kontrola častější ,nejméně 2x ročně zejména z důvodu předcházením infektům pošebním a jejich šíření na vnitřní rodidla,zejména na vejcovody,kde jejich uzávěr může vést až k nevratné ireverzibilní neplodnosti.

Jak užívat hormonální antikoncepci

Při započetí užívání hormonální antikoncepce se zahajuje první tabletou od 1.-5.dne menzes.Čím blíže počátku menzes tím lépe.Existují takzvané monofazické a vícefázové antikoncepční preparáty.U monofazických na pořadí braní pilulek nezáleží.Jsou označené pondělí až pátek jen aby uživatelka měla přehled o již užitých pilulkách.U vícefázových na pořadí záleží,neboť pilulky v jednotlivých týdnech mají jiný obsah hormonů.U naprosté většiny preparátů se pilulky užívají 21 dnů s následnou 7denní přestávkou.Pokud žena z nějakých důvodů nechce mít pseudomestruaci,přestávku neudělá a menstruace se oddálí o 3 týdny.

Pilulky lze brát i modernější tzv.kontinuální metodou,kdy se přestávky vůbec nedělají.Při tomto způsobu braní k mpseudomenstruaci nedochází.

U hormonálního preparátu nuva ring se zavádí do pochvy kroužek o průměru cca 51 mm ze speciálního měkčeného materiálu.Tento kroužek je rovněž nositelem hormonální antikoncepce.Ke vstředbání nedochází jako u pilulek přes gastrointestinální trakt ale přímo do krve přes stěnu poševní.Výhodou je,že uživatelka nemusí myslet na pilulky.Kroužek se vždy zavádí na dobu 3 týdnů,poté se na týden vytahuje a zavádí se kroužek nový.

Co dělat pokud si žena zapomene vzít tabletku

Pokud není zpoždění delší 12 hodin,nic se neděje.Pokud se však jedná o zpoždění delší 12 hodin,může být antikoncepční účinek kontracepce více či méně narušen.Čím déle žena antikoncepci kontinuálně používá/třeba několik let/,tím menší je pravděpodobnost při ojedinělém narušení schematu braní.V případě nejasností volejte číslo naší stálé linky 603 152 148.

Co je to takzvaný prenascan test

Jde o speciální zatím jen krtkou dobu prováděné vyšetření nahrazující u rizikových těhotných amniocentezu /odběr plodové vody/.Je zde využíváno poznatku že genetický materál plodu se v průběhu gravidity dostává transplacentárně do krevního řečiště matky.Tento materiál získaný z krve matky je geneticky vyšetřován obdobně jako materiál získaný amniocentezou.Jde zejména o vyloučení rizika potratu,které je při amniocenteze cca 0,5 procenta.Toto vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a je zpoplatněno částkou 15000 kč.